FŐOLDAL // CAMP // GALÉRIA // KAPCSOLAT

DUTY
A SZOLGÁLAT
Szigorú szabályok és elvek alapján mûködõ, talán a legjobban szervezett frakció a zónában. Életvitelük kísértetiesen hasonlít az elit alakulatokéra. Persze ez nem véletlen, hiszen az alapító tagok többsége a hadseregbõl vált ki. Itt is kinevezett tisztek és azok hierarchiája építi fel a parancsnoki láncot. Céljuk, hogy megtisztítsák a Zónát a mutánsoktól és hogy a végére járjanak a Zóna titkának, annak kialakulásának okának. Teszik ezt, mivel ha sikerülne megismerni az okokat, akkor sikerülhetne megszüntetni a kitöréseket, az anomáliákat, végleg kiirtani a mutánsokat, és végül egyszer, s mindenkorra véget érne ez a borzadály.

Küldetéseik java titokban zajlik, még a szövetséges vagy felbérelt Függetlenek sem tudják a Szalgálatosok pontos célját. Nehéz közéjük bekerülni és az árulást a legnagyobb sértésnek veszik. Büntetése halál. Olykor bizonyos feladatok sikeres elvégzéséhez, vagy csak sok különféle egyidejû feladatok végrehajtása miatt létszámukat Független Stalkerekkel pótolják ki, akiknek jó summát, fegyvert, egyéb felszerelést adnak jutalmul. Csak a legtehetségesebbek kerülhetnek be közéjük és nekik is bizonyítani kell a frakció elõtt. A Szabadság testvéreit egyenesen idiótáknak tartják, olyan anarchistáknak, akik jelenléte csak hátráltatja, hogy a Zóna megtisztuljon. A Hadsereg katonái elkerülik õket, igyekeznek nem keresztezni az útjukat, egyfajta semlegesként tekintenek rájuk. Ennek egy igen egyszerû oka van: tudják, hogy illegálisan vannak jelen a területen, ám tevékenységükkel segítik a világot.